IV Polski Rajd Ekologiczny

IV Polski Rajd Ekologiczny

Rajdokonferencja, organizowana w dniach 27-30 maja 2017 r., jest syntezą publicznej prezentacji efektów pracy twórczej, wymiany myśli studentów, hobbystów i doświadczonych naukowców oraz kształtowania postaw patriotycznych. Realizowana jest w formie pokazu alternatywnych konstrukcji pojazdów, klasycznej konferencji naukowej oraz rajdu śladami wybitnych Polaków i świętych miejsc dla każdego Polaka. Prototypowe konstrukcje pojazdów mechanicznych zostaną zaprezentowane na Wrocławskim Rynku, a pojazdy użytkowe (motocykle i samochody) z napędami proekologicznymi na trasie: Wrocław – Oława – Namysłów – Białystok – Wilno – Warszawa.

Motto Rajdokonferencji: Kocham Polskę i Ty ją kochaj
Hasło tegorocznej edycji: Pamięć o przeszłości mostem do przyszłości

Tegoroczna edycja organizowana jest w 150-tą rocznicę urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz 75-lecie utworzenia Armii Krajowej, więc Rajdokonferencja obejmie uroczystości upamiętniające te historyczne wydarzenia. Uczestnicy złożą hołd twórcy niepodległości Polski m.in. w miejscu jego narodzin w Zułowie k.Wilna oraz na Cmentarzu na Rossie, gdzie obok Matki spoczywa Jego serce. Nastąpi również: upamiętnienie Bohaterów przed Pomnikiem Losów Ojczyzny w Oławie, przed Dębem Pamięci w Namysłowie, Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie, Pomnikiem Bohaterów Ziemi Białostockiej w Białymstoku oraz na cmentarzu w Ponarach k. Wilna.

Uczestnikami konferencji są przede wszystkim młodzi naukowcy, studenci i doktoranci, którzy swoją działalność naukową koncentrują wokół zagadnień związanych z konstrukcją i energetyką pojazdów, w tym „pojazdów przyszłości”, a także wszyscy Ci nie związani z uczelniami (motocykliści i kierowcy pojazdów użytkowych), którym leży na sercu troska o dobro Rzeczypospolitej.

Tą nową formę edukacji – adresowaną głównie do młodego pokolenia ambitnych Polaków (również Duchem) – postanowili objąć swym patronatem JM Prorektor Politechniki Wrocławskiej dr. inż Jacek Lamperski, Dziekan Wydziału Mechaniczno-Energetycznego prof. Zbigniew Gnutek, Dziekan Wydziału Mechanicznego prof. Tomasz Nowakowski, Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki prof. Antoni Kalukiewicz oraz Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego prof. Marcin Ślęzak.

Zapraszamy serdecznie do grona uczestników IV Polskiego Rajdu Ekologicznego z Konferencją Naukową „Vehicles of The Future”.

płk dr hab. inż. Mieczysław Struś, prof. PWr.
Komandor Rajdokonferencji

Foto relacja

Galeria