KrioNgine

Co to jest krioNgine:

KrioNgine to pojazd kriogeniczny napędzany parami ciekłego azotu. Jest to zimna maszyna parowa. W odróżnieniu od silników spalinowych, jest to silnik zero emisyjny – nie zachodzi żaden proces spalania, cały proces oparty jest na przemianie fazowej azotu, która polega na odparowaniu ciekłego azotu. Jedynymi spalinami jest gazowy azot, który jest podstawowym składnikiem powietrza, i co jest ważne – jest to odnawialne źródło energii.


Zasada działania:

Ciekły azot jest pobierany z dewara – zbiornik w zbiorniku, pomiędzy tymi zbiornikami jest próżnia i sito molekularne. Do zewnętrznego płaszcza jest przyspawana wewnętrzna parownica, która działa na takiej zasadzie – jeśli ciśnienie cieczy w zbiorniku spada poniżej zadanego, wtedy otwiera się zawór i niewielka ilość cieczy jest pobierana do tej parownicy, gdzie następuje jego odparowanie, i jest kierowany z powrotem do zbiornika cieczowego, gdzie się skrapla, i jednocześnie podnosi ciśnienie w zbiorniku. Po wyjściu z butli, azot trafia na wymienniki ciepła, gdzie zachodzi przemiana fazowa izobaryczna. Przyrost objętości wynosi około 748 razy. Stąd mamy energię – odparowany azot kierujemy przez układ regulacyjny na łopatki silnika. Silnik jest wielołopatkowy – Atlas Copco LZL 25. Jest to silnik uzyskany od sponsora, o mocy 3,5 kW, posiadający 6 łopatek. Posiada on wysoką sprawność, wykorzystywany jest powszechnie w środowiskach łatwo wybuchowych jako napędy platform itp. w lakierniach.

schematwp_20140924_005


Promocja:

Napęd pojazdu to tylko jeden z przykładów zastosowania naszego napędu. Wzbudza ciekawość i skutecznie promuje nasz pomysł, na tyle skutecznie, że:
-byliśmy we wszystkich najważniejszych mediach w Polsce
-przyjechała do nas ukraińska telewizja Intier (wielości Polsatu)
-w roku 2013 nasz projekt zakwalifikował się do finału programu Polski Wynalazek 2013, otrzymaliśmy dyplom od Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
-emisja programu z naszym udziałem miała miejsce w Discovery Polska

2013-03-11-17-11-16